Inhoudstafel
Vorige ] Start ] Volgende ]

 

Zoogdieren - Mammalia

Inhoudstafel - Table of Contents
Insecteneters - Insectivora
Egels
Egel - Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758
Mollen
Mol - Talpa europaea Linnaeus, 1758
Spitsmuizen - Soricidae
Dwergspitsmuis
Bosspitsmuis spec. - Sorex araneus/coronatus
Waterspitsmuis - Neomys fodiens (Pennant, 1771)
Huisspitsmuis - Crocidura russula (Hermann, 1780)
Veldspitsmuis - Crocidura leucodon (Hermann, 1780)
Vleermuizen - Chiroptera
Hoefijzerneuzen - Rhinolophidae
Grote hoefijzerneus - Rhinolophus ferrumequinum (1986-1997)
Kleine hoefijzerneus - Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800)
Gladneuzen - Vespertilionidae
Baardvleermuis- Myotis mystacinus/brandtii
Watervleermuis - Myotis daubentonii (Kuhl, 1817)
Franjestaart - Myotis nattereri (Kuhl, 1817)
Ingekorven vleermuis - Myotis emarginatus (Geoffroy, 1806)
Meervleermuis - Myotis dasycneme (1986-1997)
Bechsteins vleermuis - Myotis bechsteinii (1986-1997)
Vale vleermuis - Myotis myotis (1986-1997)
Grootoorvleermuis - Plecotus auritus/austriacus
Dwergvleermuis - Pipistrellus pipistrellus/nathusii
Laatvlieger
Noordse vleermuis
Tweekleurige vleermuis
Rosse vleermuis
Bosvleermuis
Mopsvleermuis
Haasachtigen
Hazen en Konijnen
Haas
Konijn
Knaagdieren
Eekhoorns
Eekhoorn
Siberische grondeekhoorn
Hamsters
Hamster
Woelmuizen
Rosse woelmuis
Ondergrondse woelmuis
Veldmuis
Aardmuis
Woelrat
Muskusrat
Beverratten
Beverrat
Bevers
Bever
Ware muizen
Dwergmuis
Gewone bosmuis
Grote bosmuis
Huismuis - Mus domesticus (1986-1997)
Bruine rat
Zwarte rat
Slaapmuizen - Gliridae
Hazelmuis
Eikelmuis
Relmuis
Roofdieren
Marterachtigen - Mustelidae
Wezel - Mustela nivalis
Hermelijn - Mustela erminea
Bunzing - Mustela putorius
Amerikaanse nerts - Mustela vison
Boommarter - Martes martes
Steenmarter - Martes foina
Otter - Lutra lutra
Das - Meles meles
Wasberen
Wasbeer
Hondachtigen - Canidae
Vos - Vulpes vulpes
Wasbeerhond - Nyctereutes procyonoides
Katachtigen - Felidae
Wilde kat - Felis silvestris
Lynx - Lynx lynx
Sluipkatten
Genetkat
Evenhoevigen - Artiodactyla
Herten - Cervidae
Edelhert - Cervus elaphus
Ree - Capreolus capreolus
Zwijnen - Suidae
Wild zwijn - Sus scrofa
Zeehonden
Robben
Gewone zeehond
Grijze zeehond
Ringelrob
Klapmuts
Walrussen
Walrus
Walvisachtigen
Bruinvissen
Bruinvis
Dolfijnen
Gewone dolfijn
Tuimelaar
Witflankdolfijn
Witsnuitdolfijn
Griend
Orca
Snaveldolfijn
Gestreepte dolfijn
Beloega
Potvis
Spitssnuitdolfijn
Butskop
Vinvissen
Dwergvinvis
Gewone vinvis
Noordse vinvis
Blauwe vinvis
Noordkaper