Grote hoefijzerneus
Start ] Terug ] Volgende ]

 

Grote hoefijzerneus
Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774)
greater horseshoe bat
le grand rhinolophe (fer cheval)
die Groe Hufeisennase

Alex Lefevre en Sven Verkem

Kenmerken: En van de grootste Europese soorten. Het hoefijzervormig neusaanhangsel is typisch voor deze en de volgende soort, uitsluitsel tussen beide soorten geeft de grootte.

Biotoop: kleinschalige landschappen met overheersend bosgebieden.

Voorkomen: De soort leek zo goed als uitgestorven in Vlaanderen, tot in het voorjaar van 1995 een kleine groep (12 ex.) werd aangetroffen in Belgisch Zuid-Limburg. (mond. med. Paul Voet). Bij een controle in 1996 bleek ten gevolge van verbouwingswerken op de zolder de kolonie niet meer aanwezig te zijn. Volgens de eigenaar waren er geen vleermuizen gedood. Vermoedelijk heeft de kolonie zich verplaatst. Dit is alvast de eerste waarneming van een groepje Hoefijzerneuzen in Vlaanderen sinds lange tijd.

Kaart 15: Grote hoefijzerneus - Rhinolophus ferrumequinum (1986-1997)
Kaart 15: Grote hoefijzerneus - Rhinolophus ferrumequinum (1986-1997)

Totaal: 0,16%, zeker: 0,00%, relatief zeker: 0,16%, braakbalgegevens: 0,00%

 

Design & maintenance: Thierry Onkelinx
Copyright 1999 JNM Zoogdierenwerkgroep. All rights reserved.
Last update: 04/01/2000