Kleine hoefijzerneus
Vorige ] Start ] Terug ]

 

Kleine hoefijzerneus
Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800)
lesser horseshoe bat
le petite rhinolophe (fer cheval)
die Kleine Hufeisennase

Alex Lefevre en Sven Verkem

Kenmerken: En van de kleinste Europese soorten. Gemiddelde lichaamslengte 4 5 cm. Onmiskenbaar door het hoefijzervormig neusaanhangsel. Wikkelt zich zoals de Grote hoefijzerneus in z'n vleugels tijdens de winterslaap.

Biotoop: Bebost, gevarieerd, kleinschalig landschap.

Voorkomen: De soort mag in Vlaanderen als uitgestorven worden beschouwd. Voor zover bekend zijn er voor deze atlasperiode geen waarnemingen uit Vlaanderen; wel werd in Walloni n overwinterend dier aangetroffen op slechts enkele kilometers van Zuid-Limburg.

 

Design & maintenance: Thierry Onkelinx
Copyright 1999 JNM Zoogdierenwerkgroep. All rights reserved.
Last update: 04/01/2000