Ingekorven vleermuis
Vorige ] Start ] Terug ] Volgende ]

 

Ingekorven vleermuis
Myotis emarginatus (Geoffroy, 1806)
Geoffroy's bat, notch-eared bat
le vespertilion à oreilles échancrées
die Wimperfledermaus

Alex Lefevre en Sven Verkem

Kenmerken: de naam van deze soort heeft betrekking op de inkeping welke halverwege het oor optreedt. Het is eerder een middelgrote soort welke men ‘s winters steeds vrijhangend aantreft, een kenmerk dat daarbij opvalt is de verwarde indruk op de rug van het winterslapend dier. ‘s Zomers daarentegen is het een typische gebouwbewonende soort.

Biotoop: het is een soort die hoofdzakelijk in bosrijke gebieden, afgewisseld met extensief begraasde weilanden voorkomt.

Status: in Vlaanderen is de soort ernstig bedreigd.

Voorkomen: deze soort wordt de laatste jaren meer en meer overwinterend aangetroffen in de forten rondom Antwerpen en in de mergelgroeven, weliswaar zijn de zomerkolonies zeer schaars en werden steeds in bosrijke gebieden gevonden. Deze soort is dan ook zeer zeldzaam in Vlaanderen.

Kaart 21: Ingekorven vleermuis - Myotis emarginatus (1986-1997)
Kaart 21: Ingekorven vleermuis - Myotis emarginatus (1986-1997)

Totaal: 2,66%, zeker: 2,50%, relatief zeker: 0,31%, braakbalgegevens: 0,00%

 

Design & maintenance: Thierry Onkelinx
Copyright © 1999 JNM Zoogdierenwerkgroep. All rights reserved.
Last update: 04/01/2000