Franjestaart
Vorige ] Start ] Terug ] Volgende ]

 

Franjestraat
Myotis nattereri (Kuhl, 1817)
Natterer's bat
le vespertilion de Natterer
die Fransenfledermaus

Alex Lefevre en Sven Verkem

Kenmerken: typische kenmerken van deze soort zijn de roze snuit en de vrij lange enigszins doorschijnende oren (die aan de top omhoog gebogen zijn). Ook de vrijwel mooie witte buikvacht valt dadelijk op. Het zijn middelgrote dieren.

Biotoop: zou vooral boven kleine beekjes, dreven en vijvers (welke in oude bossen gelegen) jagen.

Status: neemt in de winterverblijfplaatsen stelselmatig toe, doch blijft nog steeds een bedreigde soort, vermits er ook zo goed als geen gegevens voorhanden zijn van zomerverblijfplaatsen, niettegenstaande intensief onderzoek.

Voorkomen: de laatste jaren is het aantal overwinterende dieren zeer sterk toegenomen in geheel Vlaanderen, doch wat zomerwaarnemingen betreft is er (op één enkele na) geen enkele die met zekerheid kon bevestigd worden, m.a.w. het voorkomen is schaars.

Kaart 20: Franjestaart - Myotis nattereri (1986-1997)
Kaart 20: Franjestaart - Myotis nattereri (1986-1997)

Totaal: 7,50%, zeker: 6,88%, relatief zeker: 1,72%, braakbalgegevens: 0,00%

 

Design & maintenance: Thierry Onkelinx
Copyright © 1999 JNM Zoogdierenwerkgroep. All rights reserved.
Last update: 04/01/2000