Mopsvleermuis
Vorige ] Start ] Terug ]

 

Mopsvleermuis, Dwarsoor
Barbastella barbastellus (Schreber, 1774)
barbastelle
la barbastelle
die Mopsfledermaus

Alex Lefevre en Sven Verkem

Kenmerken: deze soort is onmiskenbaar door zijn volledig zwarte vacht en witte haarpunten. De oren raken elkaar onderaan de basis en zijn opvallend naar voren gericht. Het is in Europa een der meest bedreigde vleermuissoorten, die overwinterend aangetroffen worden in koude plaatsen (2 à 3°C) en meestal dicht bij de ingang. Wat de zomer betreft zijn soms kolonies gevonden achter vensterluiken, in holle bomen en in vleermuiskasten.

Biotoop: volgens de schaarse gegevens is het een soort die jaagt in vochtige bosgebieden en hierbij rond de boomtoppen jaagt.

Status: zo goed als uitgestorven.

Voorkomen: buiten één enkele waarneming (begin jaren ’90) rond Antwerpen en één tijdens afgelopen winter (1996-97) rond Brugge, mag men gerust stellen dat deze soort niet meer in Vlaanderen voorkomt. Limpens et. Al (1997) vermeldt nog een overzomerend exemplaar (in 1992) op de grens van Zeeuws- en West-Vlaanderen.

Kaart 35: Mopsvleermuis - Barbastella barbastellus (1986-1997)
Kaart 35: Mopsvleermuis - Barbastella barbastellus (1986-1997)

Totaal: 0,47%, zeker: 0,47%, relatief zeker: 0,00%, braakbalgegevens: 0,00%

 

Design & maintenance: Thierry Onkelinx
Copyright © 1999 JNM Zoogdierenwerkgroep. All rights reserved.
Last update: 04/01/2000