Muskusrat
Vorige ] Start ] Terug ]

 

Muskusrat
Ondatra zibethicus (Linnaeus, 1766)
muskrat
le rat musqué
die Bisam(ratte)

Stijn Vanacker

Kenmerken: De muskusrat, een groot geïntroduceerd knaagdier uit Noord-Amerika, is te herkennen aan de grote, verticaal afgeplatte, ‘palingachtige’ staart. Met z’n kopromplengte tot 40 cm behoort hij dan ook tot één van de grootste Europese knaagdieren.

Biotoop: Oevers van vijvers, plassen, sloten, kanalen; moerassen; voornamelijk langs langzaam stromend water met begroeide omgeving (Lange et al., 1986).

Voorkomen: De Muskusrat is, ondanks de vele verdelginscampagnes, nog altijd zeer algemeen in Vlaanderen. Wanneer de verspreiding wat meer in detail wordt bekeken, kan gesteld worden dat de Muskusrat overal aanwezig is rond de streek van Brugge. Wanneer dan nog geweten is dat dit de best geïnventariseerde streek is, kan waarschijnlijk gesteld worden dat, bij dezelfde inventarisatie-inspanning, de Muskusrat over heel Vlaanderen, langs water, overal voorkomt.

Dit heeft net dezelfde indruk als de verspreiding in Holsbeek et al.(1986).

Kaart 46: Muskusrat - Ondatra zibethicus (1986-1997)
Kaart 46: Muskusrat - Ondatra zibethicus (1986-1997)

Totaal: 20,78%, zeker: 10,63%, relatief zeker: 15,43%

 

Design & maintenance: Thierry Onkelinx
Copyright © 1999 JNM Zoogdierenwerkgroep. All rights reserved.
Last update: 04/01/2000