Woelrat
Vorige ] Start ] Terug ] Volgende ]

 

Woelrat
Arvicola terrestris (Linnaeus, 1758)
water vole, water rat
le rat taupier, le campagnol terrestre (aquatique)
die Schermaus

Bob Vandendriessche

Kenmerken: Na de Muskusrat onze grootste woelmuis. Staartlengte tot 70% van de kopromplengte. Variabele vachtkleur. Onderscheidt zich van ratten door de behaarde staart.

Biotopen: Langs het water, met een voorkeur voor dicht begroeide oevers.

Voorkomen: Zowat overal in Vlaanderen, maar bijna uitsluitend langs het water. Dicht begroeide oevers genieten de voorkeur. De aantallen zijn afhankelijk van de dichtheid van het beken- en rivierstelsel in de regio. Zo kent Nederland een grotere dichtheid.

De woelrat maakt een relatief beperkt deel uit van uilebraakballen.

Opvallend op Europees gebied is het ontbreken van de soort in Ierland, terwijl in Groot-BrittanniŽ de soort wel voorkomt maar er naar het schijnt achteruitgaat.

Opnieuw geeft de kaart vooral de mate van inventarisatie van een gebied aan, aangezien Vlaanderen niet echt droge gebieden omvat.

Kaart 45: Woelrat - Arvicola terrestris (1986-1997)
Kaart 45: Woelrat - Arvicola terrestris ( 1986-1997)

Totaal: 14,22%, zeker: 2,03%, relatief zeker: 3,28%, braakbalgegevens: 10,31%

 

Design & maintenance: Thierry Onkelinx
Copyright © 1999 JNM Zoogdierenwerkgroep. All rights reserved.
Last update: 04/01/2000