Aardmuis
Vorige ] Start ] Terug ] Volgende ]

 

Aardmuis
Microtus agrestris (Linnaeus, 1761)
field vole, short-tailed (field) vole
le campagnol agrestre
die Erdmaus

Bob Vandendriessche

Kenmerken: Ruige, rosbruine vacht; gemiddeld iets groter dan de Veldmuis, tweekleurige staart; de oren zijn grotendeels door de vacht bedekt.

Biotopen: Allerhande verruigde terreinen, behalve kort grasland.

Voorkomen: De soort ontbreekt nergens en wordt alleen in de polders en in Voerstreek door de Veldmuis gedomineerd. Aardmuizen laten zich vrij gemakkelijk vangen, waardoor de kaart, in vergelijking met die van de Veldmuis, een enigszins vertekend beeld van de verspreiding geeft.

De soort vertoont een duidelijke voorkeur voor eerder vochtige plaatsen met een meerlagige vegetatiestructuur of minstens verruigde graslanden. Bij het maaien van stukken verruigd terrein kan daardoor het effect ontstaan dat de Aardmuis uit die stukken wegtrekt.

Eventuele populatieschommelingen zijn zeker minder uitgesproken dan die van de Veldmuis.

Kaart 44: Aardmuis - Microtus agrestris (1986-1997)
Kaart 44: Aardmuis - Microtus agrestris (1986-1997)

Totaal: 28,59%, zeker: 4,37%, relatief zeker: 2,34%, braakbalgegevens: 25,16%

 

 

Design & maintenance: Thierry Onkelinx
Copyright 1999 JNM Zoogdierenwerkgroep. All rights reserved.
Last update: 04/01/2000