Veldmuis
Vorige ] Start ] Terug ] Volgende ]

 

Veldmuis
Microtus arvalis (Pallas, 1779)
common vole, Orkney (field) vole, Guernsey (field) vole
le campagnol des champ
die Feldmaus

Bob Vandendriessche

Kenmerken: Kortere, gladdere en lichter gekleurde vacht dan de Aardmuis. Relatief korte achtervoet. Oorschelp gedeeltelijk zichtbaar. Korte staart (minder dan 33% van de kopromplengte)

Biotopen: vrij korte, niet al te vochtige graslanden, bermen en spoordijken.

Voorkomen: In Vlaanderen zeker niet zo algemeen als bijvoorbeeld in Nederland. De Veldmuis lijkt een voorkeur te hebben voor klei´ge en lemige bodems, en verkiest bovendien kort, niet al te vochtig grasland. Voor Vlaanderen is de soort dan ook uitgesproken talrijker in de polderstreek, de riviervalleien en in de Voerstreek. In die gebieden is ze dominant t.o.v. de Aardmuis, die zandiger gronden verkiest.

De 3 Ó 4-jaarlijkse populatieschommelingen zoals waargenomen in de ons omringende landen lijken minder duidelijk in Vlaanderen, waarschijnlijk door de intensieve landbouwmethodes. Echte veldmuisplagen komen bij ons dan ook nog zelden voor.

Kaart 43: Veldmuis - Microtus arvalis (1986-1997)
Kaart 43: Veldmuis - Microtus arvalis (1986-1997)

Totaal: 18,44%, zeker: 2,66%, relatief zeker: 0,63%, braakbalgegevens: 15,94%

 

Design & maintenance: Thierry Onkelinx
Copyright ę 1999 JNM Zoogdierenwerkgroep. All rights reserved.
Last update: 04/01/2000