Beverrat
Start ] Terug ]

 

Beverrat
Myocastor coypus (Molina, 1782)
coypu
le ragondin
die Nutria

Stijn Vanacker

Kenmerken: De Beverrat is een, uit Zuid-Amerika, ingevoerd pelsdier die in verwilderde toestand in grote delen van Europa wordt aangetroffen. De beverrat, die iets groter is dan de Muskusrat, voedt zich hoofdzakelijk met planten (o.a. waterplanten, wortelstokken,…)

Biotoop: De grensoverschrijdende Beverratpopulatie houdt zich voornamelijk op in moerasgebieden, dichtgroeiende rivierarmen, oude grindgaten, vijvercomplexen en met wilgen en riet begroeide beek- en rivieroevers (Wijlaars &.Hoever, 1992)

Verspreiding: De verspreiding van de Beverrat situeert zich uitsluitend in Limburg. Uit de vorige inventarisatie (Holsbeek et al., 1986) blijkt dat de Beverrat aanwezig is langs de volledige Grensmaas. Volgens de actuele verspreiding lijkt het dat de Beverrat alleen in Kinrooi voorkomt. Dit is niet helemaal correct. Volgens de muskusrattenverdelgers langs de Grensmaas komt de Beverrat voor tot in Lanaken en zelfs op het Albertkanaal. Met andere woorden er zijn bij de Beverrat nog een aantal hiaten in de verspreidingskaart.

Kaart 47: Beverrat - Myocastor coypus (1986-1997)
Kaart 47: Beverrat - Myocastor coypus (1986-1997)

Totaal: 0,47%, zeker: 0,00%, relatief zeker: 0,47%

 

Design & maintenance: Thierry Onkelinx
Copyright 1999 JNM Zoogdierenwerkgroep. All rights reserved.
Last update: 04/01/2000