Huisspitsmuis
Vorige ] Start ] Terug ] Volgende ]

 

Huisspitsmuis
Crocidura russula (Hermann, 1780)
(greater) white-toothed shrew, house shrew
la musaraigne musette, la crocidure aranivore
die Hausspitzmaus

Filip Van den Wyngaert

Kenmerken: De Huisspitsmuis is vrij goed te onderscheiden van alle andere spitsmuizen. Het is een spitsmuis die een egale rossig grijze indruk maakt. Hoewel bijna egaal gekleurd is de rugzijde iets donkerder dan de buikzijde. Opvallend zijn de oren die goed zichtbaar zijn en de lange zilverwitte haren in de staart. De tanden zijn geheel wit, wat een duidelijk onderscheid is met de andere spitsmuis-geslachten. Voor ervaren personen is de Huisspitsmuis zelfs aan haar zeer kenmerkende reuk te herkennen.

Voorkomen: In principe komt de Huisspitsmuis in geheel Vlaanderen voor. Aangezien ze een cultuurvolger is en niet veel eisen stelt aan haar biotoop, is ze overal vrij algemeen.

Biotoop: De Huisspitsmuis kan je bijna overal vinden waar voldoende beschutting is, en waar het niet te vochtig is. Men vindt ze vaak in de buurt van gebouwen, en dan vooral de ruigtes er rond.

Kaart 13: Huisspitsmuis - Crocidura russula (1986-1997)
Kaart 13: Huisspitsmuis - Crocidura russula (1986-1997)

Totaal: 30,31%, zeker: 9,84%, relatief zeker: 3,59%, braakbalgegevens: 23,91%

 

Design & maintenance: Thierry Onkelinx
Copyright 1999 JNM Zoogdierenwerkgroep. All rights reserved.
Last update: 04/01/2000