Veldspitsmuis
Vorige ] Start ] Terug ]

 

Veldspitsmuis
Crocidura leucodon (Hermann, 1780)
bicoloured (white-toothed) shrew
la musaraigne bicolote, la crocidure leucode
die Feldspitzmaus

Filip Van den Wyngaert

Kenmerken: De Veldspitsmuis behoort tot hetzelfde geslacht als de Huisspitsmuis. Ze heeft dus ook witte tanden, goed zichtbare oren en lange zilverwitte haren op de staart. Door de kleur van de vacht is ze echter goed te onderscheiden van de vorige soort. De rugzijde is bruin tot bijna zwart en de buikzijde grijswit tot wit. Opvallend is de duidelijke scheidingslijn tussen rug- en buikzijde.

Voorkomen: Deze soort is overal in Vlaanderen te vinden, maar weinig talrijk. In Vlaanderen bereikt ze momenteel de grens van haar verspreidingsgebied aangezien ze in Nederland enkel in Zeeuws-Vlaanderen nog met zekerheid voorkomt.

Biotoop: Van de Veldspitsmuis is niet veel bekend rond biotoopvoorkeur. Ze wordt waargenomen in biotopen gelijksoortig aan die van de Huisspitsmuis, maar minder rond gebouwen. Bovendien lijkt ze meer gebonden te zijn aan een dichte beschutting.

Kaart 14: Veldspitsmuis - Crocidura leucodon (1986-1997)Kaart 14: Veldspitsmuis - Crocidura leucodon (1986-1997)

Totaal: 6,88%, zeker: 1,41%, relatief zeker: 0,63%, braakbalgegevens: 5,63%

 

Design & maintenance: Thierry Onkelinx
Copyright 1999 JNM Zoogdierenwerkgroep. All rights reserved.
Last update: 04/01/2000