Waterspitsmuis
Vorige ] Start ] Terug ] Volgende ]

 

Waterspitsmuis
Neomys fodiens (Pennant, 1771)
(European or northern) water shrew
la crossope (musaraigne) aquatique
die (Große) Wasserspitzmaus

Filip Van den Wyngaert

Kenmerken: Van alle Waterspitsmuizen is de Waterspitsmuis de grootste in Vlaanderen. Ze heeft bovendien een heel opvallend uiterlijk. De kleur van de vacht is erg variabel, maar meestal nogal donker (zwart) met een witte, grijze of geelachtige buik, die meestal door een vrij scherpe lijn van de rugzijde is gescheiden. Nog opvallender zijn de poten en de staart. Deze zijn langs de zijkant bezet met een goed ontwikkelde rij stijve haren, die gebruikt worden tijdens het zwemmen. De tandpunten zijn roodbruin of oranje.

Voorkomen: De Waterspitsmuis komt mogelijk overal in Vlaanderen voor waar de biotoopeisen vervuld zijn, maar nergens algemeen. Mogelijk wordt ze gemakkelijk over het hoofd gezien doordat het inventariseren niet zo eenvoudig is als bij de andere spitsmuizen.

Biotoop: Waar de Waterspitsmuis voorkomt is (bijna) altijd water in de buurt. Dit water moet wel van goede kwaliteit zijn met een goede oevervegetatie.

Kaart 12: Waterspitsmuis - Neomys fodiens (1986-1997)
Kaart 12: Waterspitsmuis - Neomys fodiens (1986-1997)

Totaal: 6,88%, zeker: 1,09%, relatief zeker: 1,25%, braakbalgegevens: 5,47%

 

Design & maintenance: Thierry Onkelinx
Copyright © 1999 JNM Zoogdierenwerkgroep. All rights reserved.
Last update: 04/01/2000