Grote bosmuis
Vorige ] Start ] Terug ] Volgende ]

 

Grote bosmuis, Geelhalsbosmuis
Apodemus flavicollis (Melchior, 1834)
yellow-necked (field)mouse
le mulot collier (fauve), le mulot gorge jaune
die Gelbhalsmaus

Maarten Goossens

Kenmerken: Kenmerkend is de doorlopende, gelige halsband, soms ook brede vlek met kleineren vlekjes. De halsvlek loopt nooit over de buik door zoals bij de bosmuis. De staart is iets langer dan de kopromplengte. Een ander belangrijk verschil met de Gewone bosmuis is de achtervoetlengte; deze is bij de Grote bosmuis minstens 23 mm en bij een volwassen Gewone bosmuis bijna altijd kleiner dan 23 mm. Gemiddeld zijn de Grote bosmuizen ongeveer 1,5 keer zwaarder dan de Gewone bosmuis.

Biotoop: Vergelijkbaar met dit van bosmuis met een voorkeur voor oude en open eiken- en beukenbossen. In gebieden waar ze samen voorkomen verdrijft de Grote bosmuis de gewone bosmuis naar de randen. Grote bosmuizen graven zelden een hol, meestal gebruiken ze bestaande holen.

Voorkomen: Naar alle waarschijnlijkheid komt de Grote bosmuis in Voeren voor. Dit kunnen we besluiten uit vangsten van Grote bosmuis in Nederlands Zuid-Limburg net op de Belgisch-Nederlandse grens en uit de vondst van een achterpoot van een vermoedelijke Grote bosmuis in Voeren.

Kaart 50: Grote bosmuis - Apodemus flavicollis (1986-1997)
Kaart 50: Grote bosmuis - Apodemus flavicollis (1986-1997)

Totaal: 0,16%, zeker: 0,16%, relatief zeker: 0,16%, braakbalgegevens: 0,16%

 

Design & maintenance: Thierry Onkelinx
Copyright 1999 JNM Zoogdierenwerkgroep. All rights reserved.
Last update: 04/01/2000