Baardvleermuis
Start ] Terug ] Volgende ]

 

Gewone baardvleermuis, Westelijke baardvleermuis
Myotis mystacinus (Kuhl, 1817)
whiskerd bat
le vespertilion à moustaches
die Kleine Bartfledermaus

Alex Lefevre en Sven Verkem

Kenmerken: Is een van onze kleinere soorten, met een zeer lichtgrijze buik en een grijsbruine rug. De snuit is donker, alsook de oren en de onderarmen. Opvallend is een rechte tragus. Bij dieren in winterslaap zou er verwarring kunnen optreden met (juveniele) Watervleermuizen, doch de kleine voeten en de reeds vermelde donkere snuit maken deze soort herkenbaar.

Biotoop: Zou een soort zijn van bosachtige landschappen, die boven paden en open plaatsen alsook langs bosranden jaagt. De vlucht is rechtlijniger tegenover bijvoorbeeld de Dwergvleermuis, geeft ook een meer geblokte indruk (dit vanwege de korter en iets bredere vleugels). ‘s Winters treffen we ze eerder aan in ijskelders, forten, mergelgroeven en diverse andere ondergrondse kelders, hierbij vertonen ze een voorkeur voor koelere plaatsen.

Status: Algemeen gezien mogen we stellen dat de baardvleermuis een relatief zeldzame soort is.

Voorkomen: De Gewone baardvleermuis komt zowat overal in Vlaanderen voor, de zomergegevens zijn schaars, maar de soort komt waarschijnlijk iets frequenter voor dan het aantal waarnemingen laat vermoeden.

Kaart 16: Gewone baardvleermuis - Myotis mystacinus (1986-1997)
Kaart 16: Gewone baardvleermuis - Myotis mystacinus (1986-1997)

Totaal: 5,78%, zeker: 2,81%, relatief zeker: 3,44%, braakbalgegevens: 0,00%

Brandts vleermuis, Oostelijke baardvleermuis
Myotis brandtii (Eversmann, 1845)
Brandt's bat
le vespertilion de Brandt
die Große Bartfledermaus

Alex Lefevre en Sven Verkem

Kenmerken: Deze soort is in feite een tweelingsoort van de bovenvermelde, en kan enkel aan het gebit onderscheiden worden. Een kenmerk dat door enkele auteurs aangekaart wordt is het verschil in kleur van de oorbasis, bij de Brandts vleermuis is deze lichtbruin terwijl bij de Gewone Baardvleermuis eerder donkerbruin tot zwart.

Biotoop: Wat een beschrijving van het biotoop betreft dient men naar de buitenlandse literatuur te kijken, vermits hierover in België niets bekend is. In grote lijnen komt deze overeen met dat van de Gewone Baardvleermuis.

Status: Omdat de determinatie tussen beide soorten zo moeilijk is, is het ook zeer moeilijk om hierover iets te vertellen. Vermoedelijk komt de Brandts vleermuis meer voor dan we tot nu toe aannemen, doch dit zal in ieder geval in zeer lage aantallen, vanwaar men gerust mag stellen dat het om een zeer zeldzame soort (en aldus bedreigde vleermuissoort) gaat.

Voorkomen: Van deze soort zijn enkel gegevens voorhanden van dieren die tijdens de wintertellingen werden dood gevonden en met zekerheid konden gedetermineerd worden.

Kaart 17: Brandts vleermuis - Myotis brandtii (1986-1997)
Kaart 17: Brandts vleermuis - Myotis brandtii (1986-1997)

Totaal: 1,72%, zeker: 1,72%, relatief zeker: 0,00%, braakbalgegevens: 0,00%

Kaart 18: Baardvleermuis spec. - Myotis mystacinus / brandtii (1986-1997)
Kaart 18: Baardvleermuis spec. - Myotis mystacinus / brandtii (1986-1997)

Totaal: 17,19%, zeker: 14,22%, relatief zeker: 6,56%, braakbalgegevens: 0,00%

 

Design & maintenance: Thierry Onkelinx
Copyright © 1999 JNM Zoogdierenwerkgroep. All rights reserved.
Last update: 04/01/2000