Walrus
Start ] Terug ]

 

Walrus
Odobenus rosmarus (Linnaeus, 1758)

John Van Gompel

Kenmerken: wordt bijna 4 meter lang, de mannetjes kunnen tot 1500 kg wegen. Beide seksen hebben grote slagtanden die gebruikt worden bij het voedselzoeken op de bodem.

Biotoop: Arctische en subarctische wateren.

Voorkomen: Dwaalgast, uitzonderlijk in de zuidelijke Noordzee. Tweemaal waargenomen aan onze kust: 1 exemplaar in 1945 en 1 in 1976.

 

Design & maintenance: Thierry Onkelinx
Copyright 1999 JNM Zoogdierenwerkgroep. All rights reserved.
Last update: 04/01/2000