Laatvlieger
Vorige ] Start ] Terug ] Volgende ]

 

Laatvlieger
Eptesicus serotinus (Schreber, 1774)
serotine
la sérotine (commune)
die Breitflügelfledermaus

Alex Lefevre en Sven Verkem

Kenmerken: Laatvliegers zijn vrij grote vleermuizen, met een donkerbruine rug, lichtbruin buik en een donkere snuit en oren. Opvallend is dat hun staart ongeveer een halve centimeter uitsteekt. Door hun brede vleugels vertonen ze een langzame vlucht.

Biotoop: is een typische soort van een halfopen landschap (valleigebieden, graslanden, stadsparken en stadsranden).

Status: algemeen voorkomend, doch is wel sterk gebonden aan één vaste verblijfplaats en daardoor kwetsbaarder.

Voorkomen: na de Dwergvleermuis een van onze meest verspreide soorten. Algemeen voorkomend in Vlaanderen.

Kaart 31: Laatvlieger - Eptesicus serotinus (1986-1997)
Kaart 31: Laatvlieger - Eptesicus serotinus (1986-1997)

Totaal: 12,19%, zeker: 1,56%, relatief zeker: 11,25%, braakbalgegevens: 0,47%

 

Design & maintenance: Thierry Onkelinx
Copyright © 1999 JNM Zoogdierenwerkgroep. All rights reserved.
Last update: 04/01/2000