Noordse vleermuis
Vorige ] Start ] Terug ] Volgende ]

 

Noordse vleermuis
Eptesicus nilssonii (Keyserling & Blasius, 1839)
northren bat
la sérotine de Nilsson, la sérotine boréale
die Nordfledermaus

Alex Lefevre en Sven Verkem

Kenmerken: gelijkt sterk op de Laatvlieger maar heeft opvallende helder-goudkleurige haarpunten. Vrij kleine oren met vijf dwarsplooien.

Biotoop: Jagen langs bosranden, open plekken in bossen; ook in bebouwde omgeving kan men ze geregeld aantreffen.

Voorkomen: In Noord-Europa is dit de algemeenste en bovendien de enige soort die boven de poolcirkel voorkomt. Over het voorkomen in Vlaanderen is niets bekend. Door de sterke gelijkenis van de sonar met die van de Laatvlieger wordt de soort mogelijk over het hoofd gezien. De meest westelijke waarnemingen in Duitsland komen uit de Eifel. Voor Nederland is slechts éen waarneming bekend van op een boorplatform in de Noordzee. Ook voor Engeland is er een waarneming.

 

Design & maintenance: Thierry Onkelinx
Copyright © 1999 JNM Zoogdierenwerkgroep. All rights reserved.
Last update: 04/01/2000