Lynx
Vorige ] Start ] Terug ]

 

Lynx, Los
Lynx lynx (Linnaeus, 1758)
lynx
le lynx (d'Europe), le lynx boréal
der (Nord)luchs

Bob Vandendriessche

Kenmerken: Onmiskenbaar. Grootste Europese katachtige. Oorpluimpjes.

Biotoop: Uitgestrekte bosgebieden met tussenin afwisselend landschap. Niet in laagvlaktes. De Lynx mijdt eigenlijk vooral menselijke nabijheid.

Voorkomen: Sinds in West-Europa (Frankrijk, Zwitserland en Duitsland) enkele succesvolle reïntroductieprogrammma's lopen, werd deze prachtige maar schuwe kat al enkel keren in het oosten van ons land gesignaleerd, zoals in de buurt van de Oostkantons, maar ook in Vlaanderen! Toch betreft het enkel zwervende exemplaren; door het grote leefgebied van de Lynx, (duizenden hectaren) zijn vaste populaties in Vlaanderen uitgesloten.

Kaart 67: Lynx - Lynx lynx (1986-1997)
Kaart 67: Lynx - Lynx lynx (1986-1997)

Totaal: 0,16%, zeker: 0,00%, relatief zeker: 0,16%