Dwergspitsmuis
Start ] Terug ] Volgende ]

 

Dwergspitsmuis
Sorex minutus Linnaeus, 1766
pygmy shrew, lesser shrew
la musaraigne pygmée
der Zwergspitzmaus

Thierry Onkelinx

Kenmerken: Met een lichaamslengte van 4 à 6 cm is dit onze kleinste Insecteneter. Typisch zijn de staart met een insnoering aan de basis, het bolle kopje met een spits snuitje en een scherpe, laag op de flanken gelegen demarcatielijn tussen de bruine rug en de grauwwitte buik.

Biotoop: Maakt gebruik van ongeveer de zelfde biotopen als de Bosspitsmuizen.

Voorkomen: Het is een algemene soort die, in de geschikte biotopen, bijna overal voorkomt. Meestal komt ze wel in lagere dichtheden voor dan de Bosspitsmuis.

Het feit dat ze enkel door middel van vangsten en braakbalgegevens gemakkelijk op te sporen zijn, is een van de oorzaken van het lage aantal waarnemingen. Soms vindt men wel eens dode spitsmuizen, die op het eerste zicht niets mankeren. Dit zijn meestal door katten gedode dieren, die ze niet opeten wegens te onsmakelijk.

Kaart 8: Dwergspitsmuis - Sorex minutus (1986-1997)
Kaart 8: Dwergspitsmuis - Sorex minutus (1986-1997)

Totaal: 21,41%, zeker: 6,41%, relatief zeker: 0,78%, braakbalgegevens: 16,25%

 

Design & maintenance: Thierry Onkelinx
Copyright © 1999 JNM Zoogdierenwerkgroep. All rights reserved.
Last update: 04/01/2000