Konijn
Vorige ] Start ] Terug ]

 

Konijn
Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758)
rabbit
le lapin (de Garenne)
das (Europäische) Wildkaninchen

Bart Christiaens

Kenmerken: De vacht is zandkleurig tot gruisbruin, zonder de donkerdere plekken van de Haas. De oren zijn duidelijk korter dan bij de Haas en reiken voorover geplooid niet tot aan de neuspunt. De poten zijn minder lang dan die van de Haas.

Tijdens het huppelen is steeds de witte onderzijde van de staart zichtbaar.

Biotoop: Konijnen hebben een duidelijke voorkeur voor droge, zanderige gebieden met veel dekking. In uitgestrekt open grasland komen ze niet voor. De aanwezigheid van de mens in de onmiddellijke nabijheid vormt geen probleem.

Status: talrijk in heel Vlaanderen

Voorkomen: Konijnen komen in gans Vlaanderen in grote aantallen voor, tot in de parken en op braakliggende terreinen in de stad toe.

Kaart 37: Konijn - Oryctolagus cuniculus (1986-1997)
Kaart 37: Konijn - Oryctolagus cuniculus (1986-1997)

Totaal: 46,88%, zeker: 17,81%, relatief zeker: 41,25%, braakbalgegevens: 0,78%

 

Design & maintenance: Thierry Onkelinx
Copyright © 1999 JNM Zoogdierenwerkgroep. All rights reserved.
Last update: 04/01/2000