Otter
Vorige ] Start ] Terug ] Volgende ]

 

Otter
Lutra lutra (Linnaeus, 1758)
otter
la loutre
der (Fisch)Otter

Koen Van Den Berge

Kenmerken: Groot, met kopromplengte tot 95 cm, en opvallend zware, tot 50 cm lange kegelvormige staart. Typisch ‘marterprofiel’. Bovenzijde pels bruinachtig, onderzijde vaalwit tot grijs. Kop (muil) duidelijk afgeplat. Zwemvliezen tussen tenen. Verwarring mogelijk met (zwemmende) Muskusrat, Beverrat, Amerikaanse nerts, bever sp., zeehond sp. Vooral nachtactief.

Biotoop: Gebonden aan waterpartijen, met goede visstand en uitgebreide schuilmogelijkheden op het land. Gebruikt zeer uitgebreid leefgebied (tot 20 km oeverlengte bv.), waarin ongelijkmatig aanwezig.

Voorkomen: Op populatieniveau wellicht (zo goed als) uitgestorven in Vlaanderen. (On- ?)regelmatige aanwezigheid in Grensmaasregio : mogelijk zwervers, mogelijk relictpopulatie. Tijdelijke en/of onbevestigde meldingen uit volgende regio’s : IJzervallei, Oostvlaams krekengebied, Noorderkempen, Midden-Brabant.

Kaart 62: Otter - Lutra lutra (1986-1997)
Kaart 62: Otter - Lutra lutra (1986-1997)

Totaal: 0,31%, zeker: 0,16%, relatief zeker: 0,16%