Steenmarter
Vorige ] Start ] Terug ] Volgende ]

 

Steenmarter
Martes foina (Erxleben, 1777)
beech marten, stone marten
la fouine
der Steinmarder, der Hausmarder

Koen Van Den Berge

Kenmerken: Vrij groot, met kopromplengte tot 52 cm en staartlengte tot 30 cm. Vacht grotendeels bruinachtig met witte ondervacht (vooral op flanken zichtbaar); opvallend witte tot roomkleurige keelvlek of bef (heel zelden geelachtig), meestal gevorkt doorlopend tot op voorpoten. Vrij hoog op de poten. Nachtactief. Verwarring mogelijk met Boommarter, Huiskat.

Biotoop: Cultuurvolger, met voorkeur voor kleinschalig landschap. Schuil- en nestplaats typisch in gebouwen; ook in dorpen en steden. Niet zelden ook in bos (klimt uitstekend, gebruikt boomholtes).

Voorkomen: Vanouds algemeen in Vlaams Brabant vanaf Leuven oostwaarts tot grens met Nederlands Limburg. Recent aan opmerkelijke noord-westgerichte areaaluitbreiding begonnen. Thans verspreid aanwezig in geheel Vlaanderen.

Kaart 61: Steenmarter - Martes foina (1986-1997)
Kaart 61: Steenmarter - Martes foina (1986-1997)

Totaal: 9,84%, zeker: 5,47%, relatief zeker: 5,94%