Das
Vorige ] Start ] Terug ]

 

Das
Meles meles (Linnaeus, 1758)
badger
le blaireau
der Dachs

Koen Van Den Berge

Kenmerken: Grootste soort binnen de marterachtigen, met een kopromplengte tot 80 cm. Zwaargebouwd, gedrongen dier, met krachtige graafpoten en korte staart. Vachtkleur globaal grijsachtig; kop overlangs breed zwart-wit gebandeerd (‘zebratekening’). Verwarring mogelijk met Wasbeer en Wasbeerhond. Graaft complexe burchten, die normaal generaties na elkaar worden gebruikt. Vooral nachtactief.

Biotoop: Burchten doorgaans in met houtig gewas begroeide hellingen; foerageerterrein vooral kleinschalig cultuurlandschap.

Voorkomen: Vanouds standgehouden in zuidoostelijk Limburg (met inbegrip van de Voerstreek), waar de soort het thans behoorlijk goed doet en aan een bescheiden areaaluitbreiding begonnen is. Elders in Vlaanderen actueel geen vaste vestigingen meer gekend. Vanuit alle andere provincies wel verspreide meldingen (vnl. dode dieren), duidend op zwervende exemplaren en/of ongekende burchtsites. Voor Antwerpen mogelijk aan te vullen met diverse onbevestigde waarnemingen (o.m. omgeving Grobbendonk, Herentals, Oud-Turnhout, Schilde).

Das - Meles meles (1986-1997)
Kaart 63: Das - Meles meles (1986-1997)

Totaal: 3,59%, zeker: 1,41%, relatief zeker: 2,34%