Zwarte rat
Vorige ] Start ] Terug ]

 

Zwarte rat
Rattus rattus (Linnaeus, 1758)
ship rat, black rat, house rat
le rat noir
die Hausratte

Maarten Goossens

Kenmerken: Zwarte ratten zijn niet altijd zwart, maar hebben een variabele vachtkleur. De bovenzijde is meestal donkerder dan de buikzijde, in de vacht bevinden zich langere haren. De oren zijn groot, dun en bijna kaal, naar voren gericht rijken minstens tot het midden van de ogen. De éénkleurige staart is altijd langer dan de kopromplengte.

Biotoop: De Zwarte rat is zeer sterk aan menselijke bebouwing gebonden. In tegenstelling tot de bruine rat prefereert de zwarte rat droge plaatsen.

Voorkomen: Volgens de literatuur (Zoogdieren van West-Europa), vermoedelijk alleen in havensteden en in oude boerderijen. De soort is zeer onregelmatig verspreid. De zichtwaarnemingen in West-Vlaanderen en voor een deel ook in Oost-Vlaanderen houden vooral verband met de varkensteelt, waar de Zwarte ratten afkomen op het varkensmeel.

Kaart 53: Zwarte rat - Rattus rattus (1986-1997)
Kaart 53: Zwarte rat - Rattus rattus (1986-1997)

Totaal: 6,25%, zeker: 2,19%, relatief zeker: 1,72%, braakbalgegevens: 2,66%

 

Design & maintenance: Thierry Onkelinx
Copyright © 1999 JNM Zoogdierenwerkgroep. All rights reserved.
Last update: 04/01/2000