Potvis
Vorige ] Start ] Terug ] Volgende ]

 

Potvis
Physeter catodon (Linnaeus, 1758)

John Van Gompel

Kenmerken: Grootste tandwalvis: mannetjes tot 17 meter of meer, vrouwtjes tot 12,5 meter. Enorme voorhoofdsbult en zeer smalle onderkaak. Volledig zwartgrijs. Een 50-tal tanden, alleen in de onderkaak?

Biotoop: Leeft vooral in tropische zeeën en houdt zich meestal op in familieverband onder leiding van één volwassen mannetje. De overtollige mannelijke dieren zwermen uit naar andere zeeën en verdwalen bij gelegenheid in de Noordzee.

Voorkomen: De Noordzee is te ondiep voor potvissen. Aan onze kust vormen de Vlaamse banken ter hoogte van de westkust een echte val voor dergelijke dieren die in de Noordzee verdwaalden. Alle strandingen gebeurden dan ook tussen Nieuwpoort en De Panne: één in 1937, één in 1954, één in 1989, één in 1991 die bij hoog water weer kon ontsnappen, en tenslotte 4 tegelijk in 1994. Deze laatste stranding was daarenboven slechts een onderdeel van een veel groter aantal strandingen in de Noordzee tijdens de winter 1994-95. Dit was ook het geval in 1937.

 

Design & maintenance: Thierry Onkelinx
Copyright © 1999 JNM Zoogdierenwerkgroep. All rights reserved.
Last update: 04/01/2000