Siberische grondeekhoorn
Vorige ] Start ] Terug ]

 

Siberische grondeekhoorn
Tamias sibiricus (Laxmann, 1769)
Asian chipmunk, Siberian chipmunk
le tamia strié, te tamia de Sibérie
das Streifenhörnchen, das Backenhörnchen, das Burunduk

Bart Christiaens

Kenmerken: Dit eerder kleine knaagdier heeft een grijsbruine tot zandkleurig vacht met zwarte lengtestrepen op de rug en de middellange staart. De buikvacht is vuilwit met een geleidelijk overgang naar de rug toe.

Biotoop: Komt voor in dezelfde biotopen als de inheemse eekhoorn.

Status: De Siberische eekhoorn is oorspronkelijk afkomstig van Azië en het Europees GOS. Op enkele beperkte plaatsen hebben ontsnapte en uitgezette dieren een levensvatbare populatie weten op te bouwen. De Vlaamse populatie wordt geschat op 1500 exemplaren.

Voorkomen: Enkele geïsoleerde populaties in het Calmeynbos in De Panne, het kasteelbos te Zwijnaarde, het Zoniënwoud in Brussel en in de omgeving van Westerlo. In de rest van Vlaanderen zijn er slechts sporadische waarnemingen.

Kaart 39: Siberische grondeekhoorn - Tamias sibiricus (1986-1997)
Kaart 39: Siberische grondeekhoorn - Tamias sibiricus (1986-1997)

Totaal: 1,09%, zeker: 0,16%, relatief zeker: 0,94%, braakbalgegevens: 0,00%

 

Design & maintenance: Thierry Onkelinx
Copyright © 1999 JNM Zoogdierenwerkgroep. All rights reserved.
Last update: 04/01/2000