Hermelijn
Vorige ] Start ] Terug ] Volgende ]

 

Hermelijn
Mustela erminea Linnaeus, 1758
stoat
la hermine
das Hermelin, das Groe Wiesel

Koen Van Den Berge

Kenmerken: Klein, met kopromplengte tot 29 cm en staartlengte tot 12 cm. Bovenzijde bruinachtig, onderzijde wit of geelachtig met rechte demarcatielijn (zomervacht); kan in de winter geheel of gedeeltelijk wit worden, met uitzondering van zwarte staartpunt. Verwarring mogelijk met Wezel; wordt ook ‘grote wezel’ (en daarom ook ‘muishond’) genoemd. Nacht- n dagactief.

Biotoop: Voorkeur voor kleinschalige biotopen met goede ecologische infrastructuur. ‘s Winters vaak in nabijheid van bewoning (schuren,...).

Voorkomen: Aanwezig in geheel Vlaanderen, regelmatig voorkomend - wellicht in lagere aantallen dan Wezel en Bunzing. Mogelijke populatietrends onduidelijk.

Kaart 57: Hermelijn - Mustela erminea (1986-1997)
Kaart 57: Hermelijn - Mustela erminea (1986-1997)

Totaal: 15,47%, zeker: 1,72%, relatief zeker: 15,00%