Bever
Start ] Terug ]

 

Bever
Castor fiber Linnaeus, 1758
beaver
le castor
der Biber

Stijn Vanacker

Kenmerken: De Bever is het grootste knaagdier van Europa. Hij is net als de Otter gebonden aan een biotoop waar al of niet stromend water voorkomt. De horizontale afgeplatte staart maakt dit knaagdier onmiskenbaar.

Biotoop: De belangrijkste vereiste blijkt de aanwezigheid van oevers met bosontwikkeling te zijn (Hartman, 1996). Hierbij is structuurvariatie waarschijnlijk interessant voor het voedselaanbod en beschutting. Volgens Van Wijngaarden (1966) zijn Bevers gebonden aan Salicion- en Alnion-incanae associaties.

Verspreiding: De laatste Bever in Vlaanderen werd geschoten in 1848 (Van Wijngaarden, 1966). Toch is er volgens Van Den Berge & Vanacker (1997) hoop voor de Bever in Vlaanderen: Wanneer het grootschalige natuurontwikkelingsproject ‘Levende Grensmaas’ (Van Looy & De Blust, 1995) wordt uitgevoerd kan de Bever in principe, vanuit enkele Nederlandse herintroductieprojecten de Grensmaas bereiken. Diverse waarnemingen in het Nederlandse Maasplassengebied bevestigen deze theorie.

 

Design & maintenance: Thierry Onkelinx
Copyright 1999 JNM Zoogdierenwerkgroep. All rights reserved.
Last update: 04/01/2000