Rosse vleermuis
Vorige ] Start ] Terug ] Volgende ]

 

Rosse vleermuis
Nyctalus noctula (Schreber, 1774)
noctule
la noctule (commune)
der (Große) Abendsegler

Alex Lefevre en Sven Verkem

Kenmerken: zoals de naam het zegt is de typische rosse (tot roodbruine) kleur van z’n vacht zeer typerend voor deze soort. Verder is de paddestoelvormige tragus nogal typisch. Deze soort heeft vrij smalle vleugels en jaagt ‘s avonds vrij hoog en snel boven uiteenlopende plaatsen.

Biotoop: de soort is jagend waargenomen boven kanalen, lantaarnpalen, grote plassen doch ook tussen en langsheen (oude) bosranden.

Status: is een soort die algemeen voorkomt doch bedreigd is vanwege zijn gebondenheid aan holle bomen.

Voorkomen: verspreid voorkomen over geheel Vlaanderen, bij vergelijking met oude gegevens blijkt deze soort minder algemeen te zijn dan pakweg 50 jaar geleden.

Kaart 33: Rosse vleermuis - Nyctalus noctula (1986-1997)
Kaart 33: Rosse vleermuis - Nyctalus noctula (1986-1997)

Totaal: 11,87%, zeker: 2,34%, relatief zeker: 10,31%, braakbalgegevens: 0,16%

 

Design & maintenance: Thierry Onkelinx
Copyright © 1999 JNM Zoogdierenwerkgroep. All rights reserved.
Last update: 04/01/2000