Dwergmuis
Start ] Terug ] Volgende ]

 

Dwergmuis
Micromys minutus (Pallas, 1771)
harvest mouse, dwarf mouse
le rat des moissons
die Zwergmaus

Maarten Goossens

Kenmerken: De Dwergmuis is het kleinste knaagdier in Europa. De vacht is meestal tweekleurig, bovenkant geelbruin tot oranjebruin en de onderkant wit tot vuilwit, met een tamelijk scherpe demarcatielijn tussen rug- en buikzijde. De oren zijn evenals de ogen vrij klein. De staart is bijna even lang als het lichaam en zeer beweeglijk en daardoor geschikt om zich aan de vegetatie vast te hangen, ook de tenen zijn aan de klimmende leefwijze aangepast.

Biotoop: Hoogstaande, dichte begroeiing. Vooral hoog gras, ruigten, dijkbegroeiing, graan en rietvelden dragen hun voorkeur weg. Maar men treft ze ook aan in kreupelhout, hagen, braamstruiken en duinen. Ze maken hun typische bolvormige nesten (6 tot 10 cm diameter) tot op één meter boven de grond.

Verspreiding: De Dwergmuis komt nergens algemeen voor, ze zijn vooral gebonden aan de specifieke biotopen. In deze geschikte biotopen komen ze overal in de Benelux verspreid voor.

Kaart 48: Dwergmuis - Micromys minutus (1986-1997)
Kaart 48: Dwergmuis - Micromys minutus (1986-1997)

Totaal: 23,91%, zeker: 2,66%, relatief zeker: 5,47%, braakbalgegevens: 18,44%

 

Design & maintenance: Thierry Onkelinx
Copyright © 1999 JNM Zoogdierenwerkgroep. All rights reserved.
Last update: 04/01/2000