Witsnuitdolfijn
Vorige ] Start ] Terug ] Volgende ]

 

Witsnuitdolfijn
Lagenorhynchus albirostris (Gray, 1828)
white-beaked dolphin
le dauphin à bec blanc
der Weißschnauzendelphin, der Langfinnendelphin

John Van Gompel

Kenmerken: Forse dieren die tot meer dan 3 meter lang kunnen worden. Donkere rug en een blekere buik met een opvallend witte snuit. In iedere kaakhelft 22 à 27 tanden.

Biotoop: Litoraal en pelagisch. Leeft in groepen in de noordelijke Atlantische Oceaan.

Voorkomen: is recent in de Noordzee in aantal toegenomen en heeft er blijkbaar de plaats van de Tuimelaar ingenomen. Het is daarbij niet duidelijk of de Witsnuitdolfijn de Tuimelaar verdrongen heeft, of er, na het verdwijnen van de Tuimelaar, de vrijgekomen plaats ingenomen heeft. Ook aan onze kust is de toename merkbaar: na twee waarnemingen in de jaren ‘60 en één in 1984, niet minder na 1990.

 

Design & maintenance: Thierry Onkelinx
Copyright © 1999 JNM Zoogdierenwerkgroep. All rights reserved.
Last update: 04/01/2000