Klapmuts
Vorige ] Start ] Terug ]

 

Klapmuts
Cystophora cristata (Erxleben, 1777)

John Van Gompel

Kenmerken: Grote soort, wordt meer dan 3 meter lang met een gewicht van 400 kg. De naam verwijst naar de blaas die de mannetjes op de kop dragen tijden s de voortplantingstijd.

Biotoop: Arctische soort die op het pakijs leeft.

Voorkomen: Zeldzame dwaalgast, af en toe verschijnt een exemplaar in de zuidelijke Noordzee. Slechts één waarneming in België: een jong dier in de Schelde in maart 1987.

 

Design & maintenance: Thierry Onkelinx
Copyright © 1999 JNM Zoogdierenwerkgroep. All rights reserved.
Last update: 04/01/2000