Ringelrob
Vorige ] Start ] Terug ] Volgende ]

 

Ringelrob
Phoca hispida (Schreber, 1775)
ringed seal
le phoque annelé, le phoque marbré
die Ringelrobbe

John Van Gompel

Kenmerken: Grootte als Gewone zeehond, de bij ons voorkomende dieren zijn meestal echter veel kleiner en behoren tot een dwergvorm die vooral aan de randen van het verspreidingsgebied voorkomt. Typische zijn de korte snuit en de ringvormige witte vlekken op de donkere rug.

Biotoop: Een arctische soort die op het pakijs leeft. Voor het werpen van de jongen graven de moederdieren een hol in het ijs.

Voorkomen: Dwaalgast, zwervende dieren bereiken af en toe de zuidelijke Noordzee. Er zijn 7 waarnemingen sinds 1976, daarvan drie in 1987 en 2 in 1994. Alle bij ons waargenomen dieren waren zeer kleine (minder dan 20 kg) exemplaren.

 

Design & maintenance: Thierry Onkelinx
Copyright © 1999 JNM Zoogdierenwerkgroep. All rights reserved.
Last update: 04/01/2000