Voorwoord
Start ] Terug ]

 

Terug
Volgende
Eindelijk, hij is af!

Na dagen en nachten veldwerk, gegevens verzamelen en verwerken, kunnen we een eerste resultaat geven van ons werk.

Deze atlas is een voorlopige verspreidingsatlas. Hij is dan ook niet uitsluitend gemaakt om de huidige verspreiding van de zoogdieren in Vlaanderen weer te geven. Het opzet van deze atlas is tweeledig.

Het eerste is, niettegenstaande het voorlopige karakter van deze atlas, toch al een indicatie van de verspreiding weer te geven. Het tweede, en wellicht belangrijkste opzet, is onze medewerkers een idee te geven van wat er al met hun waarnemingen gebeurde. Op die manier hopen we jullie te kunnen stimuleren om jullie waarnemingen te blijven doorsturen en ook eens in de "witte gebieden" een kijkje te gaan nemen.

In tegenstelling tot wat sommige mensen misschien denken is deze atlas dan ook geen eindpunt maar slechts een tussenstop in de aanloop naar de definitieve verspreidingsatlas.

Deze atlas is vrij uniek in Vlaanderen. Het enige gelijkaardige werk is de vorige verspreidingsatlas: Zoogdieren-Inventarisatie van Vlaanderen (1976-85) (Holsbeek et al, 1986).  Ook nu weer is de Zoogdierenwerkgroep de stuwende kracht achter de inventarisatie van zoogdieren in Vlaanderen. Dit heeft als nadeel dat alles steunt op vrijwilligerswerk.

Bij deze wensen we ook iedereen te bedanken die meewerkte aan het welslagen van deze atlas. In de eerste plaats al onze medewerkers. Zonder al hun waarnemingen was het onmogelijk geweest om een degelijke atlas uit te geven. We hopen dat jullie op die manier waarnemingen blijven door sturen zodat we in het jaar 2000 een zeer degelijke definitieve verspreidingsatlas kunnen uitgeven.

Verder wensen we de Vleermuizenwerkgroep van Natuurreservaten vzw en de Kerkuilwerkgroep (KUWG) te danken voor de goede samenwerking. Ze bezorgden ons resp. vleermuisgegevens en kerkuilbraakballen. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld zodat de juiste locaties van kolonies, winterverblijfplaatsen en broedplaatsen niet te achterhalen zijn. Daarom worden deze gegevens steeds per 5x5 km hok weergegeven.

De Vleermuizenwerkgroep en het departement Evolutionaire Biologie van het Rijksuniversitair Centrum Antwerpen (RUCA) wensen we te danken voor het bereidwillig ter beschikking stellen van hun materiaal en kennis m.b.t. vleermuizen.

Als laatste, maar zeker niet het minst belangrijkste, wensen we nog het Instituut voor Natuurbehoud (IN), het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer (IBW) en de provincie Limburg te danken voor hun financiŽle steun.

Wat de toekomst van dit project betreft hopen we dat de samenwerking met de verschillende instellingen en verenigingen even vlot blijft verlopen. In het belang van de zoogdierbescherming mogen we dit project niet beperken tot de Zoogdierenwerkgroep alleen. In tegendeel, we moeten trachten alle krachten te bundelen. Er zou zich ook vrij dringend iemand professioneel met dit project moeten bezig houden. Vooral het verwerken van de gegevens en het beheer van de databank zou dan veel vlotter kunnen verlopen. Op dit gebied zou een zeer nauwe samenwerking met de verschillende instellingen en verenigingen ook een pluspunt zijn.

Tenslotte wensen we jullie nog veel plezier met deze atlas. Mocht je merken dat er uit jouw streek nog heel wat gegevens ontbreken dan ben jij zelf de aangewezen persoon om daar iets aan te doen. Blijf daarom waarnemingen doorsturen! Op die manier kunnen wij rond 2000 een degelijke definitieve atlas uitgeven.

 

Thierry Onkelinx

ZWG Voorzitter
Demeurslaan 94
B- 1654 Huizingen
BelgiŽ
+ 32 75 95 38 87
Thierry.Onkelinx@advalvas.be

 

 

Design & maintenance: Thierry Onkelinx
Copyright © 1999 JNM Zoogdierenwerkgroep. All rights reserved.
Last updated on 04/01/2000