Literatuur
Start ] Terug ]

 

Vorige
Terug
Volgende
Anonymus, 1988. Wilde kat komt weer terug. Grasduinen (6) 23
Broekhuizen, S., B. Hoekstra, V. Van Laar, C. Smeenk & J.B.M. Thissen, 1992. Atlas van de Nederlandse zoogdieren. Utrecht: Stichting Uitgeverij van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging
Content, D., 1988. Eekhoorns aan de Belgische kust? Grasduinen (2) 23
Hartman, G., 1996. Habitat selection by European beaver (Castor fiber) colonizing a boreal landscape. Journal of Zoology 240: 317-325.
Hoekstra, B. E. Van Der Straeten & V. Van Laar, 1977. Handleiding ten behoeve van het inventariseren van landzoogdieren in de Benelux. Wetenschappelijke Mededelingen Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging nr. 119
Holsbeek, L.; Lefevre, A.; Van Gompel, J. & R. Vantorre, 1986. Zoogdieren-Inventarisatie in Vlaanderen (1976-85). Gent, Nationale Zoogdierenwerkgroep, 118 p.
Jansen, K. & L. Backbier, 1996. Referatenmap Sint-Pietersbergsymposium: 27-31
Lange, R.; Van Winden, A.; Twisk, P.; De Laender, J.; Speer, C., 1986. Zoogdieren van de Benelux. Herkenning en onderzoek. Amsterdam, Jeugdbondsuitgeverij, 193 p.
Lange, R., P. Twisk, A. van Winden & A. van Diepenbeek, 1994. Zoogdieren van West-Europa. Utrecht: Stichting Uitgeverij van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging
Limpens, H., K. Mostert & W. Bongers, 1997. Atlas van de Nederlandse vleermuizen. Onderzoek naar verspreiding en ecologie. Utrecht: Stichting Uitgeverij van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging.
Mys, B., E. Van Der Straeten & W. Verheyen, 1985. The biometrical and morphological identification and the distribution of Sorex araneus L., 1758 and S. coronatus Millet, 1828 in Belgium (Insectivora, Soricidae) - Lutra, 28: 55-70
Tabor, R., 1983. The wildlife of the domestic cat.
Van Den Berge, K. & S. Vanacker, 1997. Natuurontwikkeling en zoogdieren. Otter en Bever als toetssoorten. Natuurhistorisch Maandblad 86 (6): 151-154.
Van Der Straeten, E., 1978. Tabel voor braakballenonderzoek. Turnhout, Zoogdierenwerkgroep Wielewaaljongeren, p. 57
Van Looy, K. & G. De Blust, 1995. De Maas natuurlijk ?! Aanzet tot een grootschalig natuurontwikkelingsproject in de Grensmaasvallei. Wetenschappelijke Mededeling van het Instituut voor Natuurbehoud 1995 (2), Brussel.
Van Wijngaarden, A. ,1966. De Bever, Castor fiber l., in Nederland. Lutra, 8: 33 -52.
Wijlaars, L.C. & R. Hoeve, 1992. Beverrat, Myocastor coypus in Broekhuizen, S.; Hoekstra, B.; van Laar, V.; Smeenk, C. & J.B.M. Thissen (Eds.) Atlas van de Nederlandse zoogdieren. Utrecht: Stichting Uitgeverij van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging: 315 -322.
ZWG, Eliomys, alle jaargangen 86-97
 

 

Design & maintenance: Thierry Onkelinx
Copyright 1999 JNM Zoogdierenwerkgroep. All rights reserved.
Last updated on 04/01/2000